O nas

Diecezjalna Szkoła Animatora przygotowuje tych, którzy pragną się dzielić tym, co sami otrzymali w Ruchu Światło- Życie. Przez dwa lata kandydat na animatora  formuje się, bierze udział w wykładach, warsztatach, Oazach Modlitwy, zimowych rekolekcjach, by w końcu po praktykach wakacyjnych przyjąć błogosławieństwo do posługi, a także krzyż jaki ta służba ze sobą niesie.

Pierwszy rok Szkoły Animatora jest wspólny dla wszystkich kursów. Wykładane na nim treści są bazą, którą powinien opanować każdy członek Ruchu Światło- Życie. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia spotkań,  liturgii, formacji biblijnej, podstaw psychologii, duchowości i prezentacji Ruchu. Podczas ferii zimowych kandydaci na animatorów jadą na rekolekcje zimowe, na których wykorzystują poznaną teorię w praktyce.

Na drugim roku DSA kandydaci uczestniczą w specjalistycznych zajęciach na  jednym z trzech kursów: kurs animatora Ruchu, kurs animatora liturgicznego lub kurs animatora muzycznego.

Moderator Diecezjalnej Szkoły Animatora, Moderator KODA → Ks. Jacek Bernacik
Odpowiedzialni Diecezjalnej Szkoły Animatora, Odpowiedzialni KODA:
Pierwszy rok – Michał Zubek
Drugi rok – Mateusz Kieniewicz

Moderator KODAL → Ks. Stanisław Mieszczak, Ks. Szymon Kapłon
Odpowiedzialny KODAL → Paweł Madejski, Jędrzej Krajewski


Moderator KAMUZO → Ks. Mateusz Kozik
Odpowiedzialny KAMUZO → Ewelina Szymanek


Moderator KODA ODB → Ks. Paweł Ostwald
Odpowiedzialni KODA ODB → Ania Słomka, Kacper Pajerski, Łucja Obrusik